Nasze informacje techniczne i praktyczne wskazówki pomogą uniknąc uszkodzeń zanim powstaną.

Informacje techniczne

Film żywiczny na powierzchu po fugowaniu

W przypadku fugowania zaprawą na bazie żywicy syntetycznej, w zależności od systemu, na powierzchni pozostaje mniej lub bardziej widoczny cienki film z żywicy syntetycznej. Nie jest to ani wada, ani nie wpływa na funkcjonalność fugowanej powierzchni.

… więcej

Przepuszczalność wody

Żywiczna zaprawa fugująca jest przepuszczalna dla wody. W zależności od gradacji wybranego piasku, przepuszczalność zmienia się między silną i lekko przepuszczalną dla wody. W rezultacie nie może dojść do uszkodzeń spowodowanych mrozem w porównaniu z zaprawami do spoinowania na bazie cementu.

… więcej

Czyszczenie i pielęgnacja

Aby mieć trwale piękną i funkcjonalną powierzchnię utwardzoną, należy o nią dbać i czyścić. Mech i brud mogą przywierać do powierzchni i wpływać na przepuszczalność wody przez fugowaną powierzchnię.

… więcej

Planowanie i wykonanie

Żywiczne zaprawy fugujące to nowoczesne, wysokiej jakości materiały budowlane. Poniższe uwagi i wskazówki dotyczące aplikacji powinny pomóc w uniknięciu błędów dzieki dobremu planowaniu i prawidłowemu wykonaniu.


Podstawa to dobre planowanie

Intensywne użytkowanie, a zwłaszcza ruch ciężkich samochodów, ciężarówek i autobusów, a także czyszczenie za pomocą zamiatarek powoduje najczęstsze uszkodzenia nawierzchni brukowanych wykonanych na niezwiązanej podbudowie i z luźną fugą np. z piasku czy żwiru.

Skutkiem tego są uszkodzenia takie jak koleiny, osiadanie, luźne, przesunięte rzędy. Zaprawa fugująca nie zapobiega osiadaniu nawierzchnii.

Daher sind Dehnungsfugen gemäß den Baugrundsätzen anzuordnen. Im Unterbau vorhandene Dehnungsfugen sind in die Pflasterfläche zu übernehmen. Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Belastung dimensioniert werden. Grundsätzlich gilt immer der Leitspruch: „Die Fuge ist nur so stark wie ihr Ober- und Unterbau.“ Deshalb muss bereits bei der Planung auf den richtigen Unterbau für die Pflasterfläche geachtet werden.


Przygotowanie do fugowania

Aby skutecznie i wygodnie fugować, potrzebne jest odpowiednie narzędzie. Do rozprowadzania zaprawy należy użyć czystej, gumowej ściągaczki, do zamiatania zaprawy, czystej, twardej szczotki ulicznej. Do końcowego czyszczenia zaleca się miękką szczotkę z kokosa.

Szczególnie w niestabilnych porach roku należy obserwować prognozę pogody, aby nie być zaskoczonym deszczem. Ulewny deszcz może spowodować wypłukanie żywicy z zaprawy, powodując kruszenie spoiny po utwardzeniu. Rosa lub deszcz, mogą również spowodować, że zaprawa do fugowania nie utwardzi się prawidłowo i nie osiągnie swojej ostatecznej wytrzymałości. Niewystarczająca ochrona powierzchni przed deszczem lub rosą podczas wiązania w systemach DREN, D1 i TRAFFIC V2 może powodować szare lub białe przebarwienia na powierzchni kamienia.


Przed fugowaniem

W przypadku renowacji starych nawierzchni, spoiny są czyszczone sprężonym powietrzem lub strumieniem wody (myjka wysokociśnieniowa) do minimalnej głębokości fugi 30 mm, resztki zaprawy na bokach kamieni muszą zostać usunięte. Szerokość fugi musi wynosić co najmniej 3 mm, aby uzyskać stabilny, długotrwały efekt. Dla szerokości szczeliny większej niż 15 mm, głębokość musi być co najmniej dwa razy większa niż szerokość, a w przypadku nawierzchni pod ruch samochodowy 2/3 wysokości kamienia.

Powierzchnię kamienia należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, takich jak smugi cementowe, kurz, materiał z podłoża, olej itp. W przeciwnym razie zostałyby uwięzione pod warstewką żywicy syntetycznej a przez to utrwalone na dłuższy czas. Powierzchnie, które nie mają być fugowane, powinny być zabezpieczone taśmą malarską. Poprzez maskowanie krawędzi powierzchni, która ma być spoinowana, unika się plam spowodowanych żywicą syntetyczną na sąsiednich obszarach, takich jak krawężniki, obrzeża, ściany domu itp.

Przy zastoswaniu naturalnych materiałówi budowlanych, zaleca się, aby zawsze wykorzystywać jedną partię surowca. Zwłaszcza na budowach, które mają być ponownie fugowane po dłuższej przerwie, bez wyjątku należy wykonać powierzchnię próbną. W dłuższej perspektywie nowy obszar dostosuje się do starszego.


Podczas fugowania

Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne. Należy unikać kontaktu skóry z zaprawą fugującą, ale szczególnie ze spoiwem. W przypadku stosowania w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Stwardniałej zaprawy nie należy ponownie rozcienczać ani wodą, ani świeżą zaprawą.

Zaprawa fugująca powinna być rozłożona na dużej powierzchni. Jeśli wylejesz całą mieszankę w jedno miejsce, mogą pozostać ciemne plamy żywicy. Jednak te plamy znikają z czasem z powodu warunków atmosferycznych.

W wyższych temperaturach zaprawa fugująca utwardza się szybciej. W temperaturach powyżej 20°C należy fugować mniejsze powierzchnie i zamiatać, zanim zacznie się spoinowanie następnego odcinka, aby zapobiec stwardnieniu i przywieraniu resztek zaprawy na powierzchni kamienia.


Po fugowaniu

Pojedyncze ziarna piasku na powierzchni kamienia znikną w trakcie wietrzenia i wycierania się w czasie.

Jeśli powierzchnia jest chroniona przed deszczem, folii nie wolno układać bezpośrednio na powierzchni, ponieważ może to spowodować szare lub białe przebarwienia na powierzchni kamienia. Powietrze musi cyrkulowaćć między powierzchnią a folią. Drobne pęknięcia naprężeniowe w fudze lub na krawędziach kamienia mogą zawsze wystąpić, ale nie mają negatywnego wpływu na właściwości użytkowe i mrozoodporność powierzchni. Pęknięcia naprężeniowe nie wpływają na własności użytkowe i mozliwość czyszczenie przez zamiatarki.