Gwarantujemy sprawdzone systemy do obszarów prywatnych i publicznych

ROMEX® SYSTEM z GWARANCJĄ (RSG)

ROMEX® SYSTEM z GWARANCJĄ to prawdziwa przewaga konkurencyjna dla każdego klienta. ROMEX® jest pierwszym i jedynym producentem w dziedzinie konstrukcji nawierzchni z kostek i płyt, oferującym taką gwarancję swoim klientom. ROMEX ® oznacza bezpieczeństwo, zwłaszcza dla firm specjalistycznych, które dziś często zapewniają pięcioletnią gwarancję na usługi budowlane swoim klientom końcowym.

Systemy PODBUDOWY I FUG ROMEX® są z powodzeniem stosowane od dziesięcioleci zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Prawidłowo ułożony ROMEX® oferuje GWARANCJĘ SYSTEMOWĄ do 10 lat, z normatywnym okresem użytkowania (średnia długość życia) do 50 lat.

Dzięki ROMEX® SYSTEM z GWARANCJĄ - RSG, ROMEX® ofweruje jako producent systemów podbudowy i fugowania wykonawcom dodatkową gwarancję, dłuższą niż wymagana prawem.

OBSZARY PRYWATNE
(podjazdy, tarasy)

Obszar prywatny obejmuje chodniki z kostki czy płyt wokół domu. Są to przede wszystkim tarasy, ścieżki i podjazdy.

Kategorie użytkowania dzielą obciążenia konstrukcji na trzy kategorie (od N1 do N3) od pieszych do samochodów po okazjonalny ruch pojazdów o masie całkowitej do 20 t.

Obciążenia i warunki pogodowe, zwłaszcza mróz i sól, są wyzwaniami, którym musi stawić czoła podbudowa, kamień i fuga. ROMEX ® zapewnia swoim klientom GWARANCJĘ SYSTEMOWĄ ROMEX® - niezbędną ochronę trwałej, funkcjonalnej i pięknej powierzchni.

ROMEX® SYSTEM z GWARANCJĄ
ZALETY:

 • Trwała dobra kompatybilność fugi i podbudowy
 • Brak wzrostu chwastów w fugach
 • Odporna na mróz i sól na 100%
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Długowieczność
 • Ochrona przed osiadaniem nawierzchni

Do sztywnej podbudowy przy układniu kostek i płyt. Na obszary prywatne (podjazdy, tarasy).

Kategoria użytkowa N1:

Strefy piesze, wyłączone z ruchu pojazdów mechaniczznych (np. tarasy, ścieżki ogrodowe i parkowe, strefy wypoczynkowe).
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 20 mm

Systemskizze für 10 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

Kategoria użytkowa N2 & N3:

Powierzchnie pod ruch pojazdów o dop. masie 3,5 to nie w ruchu publicznym (np. wjazdy do garażów, miejsca postojowe) oraz opd okazjonalne obciążenie ruchem pojazdów do 20 ton masy całkowitej z naciskiem na oś ≤ 5 to poza obszarami ruchu publicznego (np. ruch pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, wywóz śmieci itp.).
>Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 80 mm

Systemskizze für 10 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

Do luźnej podbudowy przy ukladaniu kostek i płyt. Na obszary prywatne (podjazdy, tarasy).

Kategoria użytkowa N1:

Strefy ruchu pieszego, poza obszarami publicznymi (np. tarasy, ścieżki ogrodowe, scieżki parkowe).
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 50 mm

Systemskizze für 5 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

Kategoria użytkowa N2 & N3:

Pod strefy obciązone ruchem aut do 3,5 to poza strefami ruchu publicznego (np. podjazdy, miejsca parkingowe) oraz opd okazjonalne obciążenie ruchem pojazdów do 20 ton masy całkowitej z naciskiem na oś ≤ 5 to poza obszarami ruchu publicznego (np. ruch pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, wywóz śmieci itp.).

Kategoria użytkowa N2
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 60 mm

Kategoria użytkowa N3
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 80 mm

Systemskizze für 5 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

OBSZARY PUBLICZNE
(ulice, drogi, place)

Oszary publiczne obejmują okladziny brukowe i z płyt na drogach, ulicach i placach. Klasy obciążenia są definiowane według obciążeń, w równoważnych przejazdach osi 10 t w normatywnym okresie użytkowania. Począwszy od Bk 0,3 (300 000 ekwiwalentnych przejazdów osi 10 t) do Bk 3,2 (3 200 000 ekwiwalentnych przejazdów osi 10 t). Ponadto specjalne strefy takie jak przystanki autobusowe, dworce autobusowe lub ronda, rozpatrywane są oddzielnie.

Zewnętrzne wpływy mrozu i soli, stałe wysokie obciążenia od sił skrętnych i ścinających, a także obciążenia z zamiatarek lub imprez miejskich, stanowią główne wyzwania, które musi wytrzymać powierzchnia, podbudowa i fugi. Chcemy zapewnić architektom, projektantom i budowniczym pewność wykonania trwałej powierzchni.

Dzięki profesjonalnej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy systemami ROMEX® SYSTEM-BOUND-2-PUBLIC (konstrukcja sztywna) i ROMEX ® SYSTEM UNBUNDEN-2-PUBLIC (konstrukcja luźna) trwałe wykonanie, które z łatwością wytrzymuje wszystkie występujące wpływy i obciążenia.

ROMEX® GWARANCJA SYSTEMOWA
KORZYŚCI

 • Trwałość i jednorodność systemu fugi i podbudowy
 • Nieprzerastanie chwastów przez fugi
 • 100 % odporności na mróż i sól
 • Odpornośść na warunki atmosferyczne i UV
 • Długa zywotność
 • Zapobiega osiadaniu

Dla konstrukcji sztywnej powierzchni z bruku i płyt w klasie obciążenia 0.3 zgodnie z RStO 12. W miejscach publicznych (drogi, ścieżki, place).

Klasa obciążenia od 0,3 do 1,8:

Ruch samochodów osobowych, w tym udział w ruchu o niskiej intensywności, możliwy przejazd przez pojazdy obsługi posesji, np. ulice osiedlowe, wiejskie, dojazdowe.
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 80 mm

Systemskizze für 5 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

Klasa obciążenia od 1,8 do 3,2 oraz obszary specjalne jak przystanki autobusowe i ronda:

Ruch samochodów osobowych, w tym ruch o małym natężeniu do 65 autobusów / dzień, np. ulica handlowa oraz duży ruch do 130 autobusów / dzień, np. lokalne drogi dojazdowe, ulica główne.
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 100 mm

Systemskizze für 5 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System

Dla konstrukcji luźnej z bruku i płyt w klasie obciążenia 0.3 zgodnie z RStO 12. W miejscach publicznych (drogi, ścieżki, place).

Klasa obciążenia Bk 0,3 do 3,2 oraz miejsca specjalne takie jak przystanki autobusowe, ronda itp.:

Ruch samochodów osobowych włączając rzadki ruch ciężki do 65 autobusów na dobę np. drogi w strefach fabrycznych i magazynowych, drogi miejscowe od podniesionej ilosci przejazdów ruchu cięzkiego do 130 autobusów na dobę.
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 100 mm

Obszary specjalne takie jak ronda, przystanki autobusowe itp.:
Minimalna grubość nominalna (wysokość kamienia) = 120 mm

Systemskizze für 5 Jahre Garantie auf Pflasterfläche mit Romex System